തിരുവനന്തപുരം:
കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് അനുപമ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കൂടെ നിന്നവർക്ക് നന്ദിയെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കുടുംബ കോടതിയിൽ വെച്ചാണ് കുട്ടിയെ അനുപമ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 
കോടതിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമായി സമര പന്തലിലെത്തിയ അനുപമ സമരം നിർത്തില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് ഇവർ അറിയിച്ചത്.
ഈ സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചനക്കാരെ മുഴുവൻ പുറത്ത് കൊണ്ട് വരുമെന്നും അവർക്ക് നിയമപരമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നും അനുപമയ്ക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കെ.കെ.രമ എംഎൽഎ പ്രതികരിച്ചു.