ഒരു വ്യക്തിയുടെയും സ്വഭാവം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ രാശിയിലൂടെ (Zodiac Sign) നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

ജ്യോതിഷത്തിൽ (Astrology) എല്ലാ രാശിക്കാരുടെയും ഗുണദോഷങ്ങളും അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും (Personality) പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
ഇതനുസരിച്ച് ചില രാശികളിലെ പെൺകുട്ടികൾ (Girls) അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുകയും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭർത്താവിനെ മാറ്റുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നവരാണ്.

മേടം  (Aries) ( അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ 15 നാഴിക)
മേടം രാശിയിലെ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ സുന്ദരികളും  ആകർഷകമുള്ളവരാണ്.  ഇവർക്ക് മുൻ കോപം കൂടുതലാണ്. മേടംരാശിക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും.

സ്വന്തംതാൽപര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇവര്‍ മുൻതൂക്കം നൽകുക . ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സഹകരണമുണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മേടം രാശിയിൽപെട്ട സ്ത്രീകൾ.

ഇവർ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും സ്നേഹവും പുലർത്തും, മാത്രമല്ല സ്വതന്ത്രയുമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് നല്ലതായിരിയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വിനോദവും ആവേശവും സാഹസികതയും ഉണ്ടാകും.

ഇവർക്ക് ശക്തമായ മനോഭാവവും ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകും. ഇവർ എപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും.ഇവർ  കരിയറിൽ ശോഭിക്കും. ജോലികളിൽ പുതുമകൾ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കും.

വൃശ്ചികം (Scorpio) (വിശാഖം അവസാന 15 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
 ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച പെൺകുട്ടികൾ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവരും മിടുക്കരുമായിരിക്കും.അവളുടെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ സഹായിയായും നല്ല ഉപദേശക യായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കരിയർ, അവന്റെ സാമൂഹിക സ്ഥാനം അവൾക്ക് ശൂന്യമായ വാക്യമല്ല.

ഭർത്താവിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ അവൾ തയ്യാറാണ്, അവളുടെ അന്തർലീനമായ ബുദ്ധിയും ഊർജ്ജവും ഉപയോഗിച്ച് അവൾ സദാ പിന്തുണ നൽകും .ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അവളെ നിസ്സംശയം വിശ്വസ്ത ഭാര്യ എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ രാശിയുളളവരുടെ വിവാഹമോചനങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്.

എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും തന്റെ ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇവർക്കറിയാം.  മാത്രമല്ല തന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്വന്തം കൈപ്പിടിയിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് ഭർത്താവിനെകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കാൻ ഇവർ മിടുക്കരാണ്.

കന്നി (Virgo)(ഉത്രം അവസാന45 നാഴിക, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി  )
 കന്നി രാശിയിലെ പെൺകുട്ടികളും-സ്ത്രീകളും ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ഇവരെ വളരെ നല്ല ജീവിത പങ്കാളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇവർ ഭർത്താവിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ രാശിയിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ സ്നേഹവും ശാന്തവുമായ സ്വഭാവം കാരണം ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നു.

 ഭർത്താവിനെ സ്നേഹം കൊണ്ടു മൂടുന്നതിനാൽ ഇവർപറയുന്ന എല്ലാം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.അവളുടെ ശാന്തമായ ദയ, കരുതൽ, നർമ്മബോധം, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സഹാനുഭൂതി, സ്നേഹം എന്നിവ അവളുടെ ചെറിയ കുറവുകൾ മറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.  മാത്രമല്ല ഈ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ കരിയറിൽ വളരെയധികം വിജയം കൈവരിക്കുന്നവരാണ്..

മകരം (Capricorn) (ഉത്രാടം അവസാന 45 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി)
മകരം രാശിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ കാമുകന്മാരായാലും ഭർത്താക്കന്മാരായാലും ശരി എല്ലാവരിലും തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയും അവർ സമ്മതിപ്പിച്ചെടുക്കും. തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തമാണ് അവരുടെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ശക്തി.

പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.ഈ രാശിക്കാര്‍ പൊതുവേ സ്ഥിരസ്വഭാവം വച്ചു പുലര്‍ത്തുന്നവരാണ്.

സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരായ ഇക്കൂട്ടര്‍ ആത്മവിശ്വാസം, നല്ല മനശക്തി, ഒട്ടും തന്നെ ബഹളം കാണിക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ്. കഠിനപ്രയത്‌നം, പ്രായോഗിക ബുദ്ധി, ആരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന അറിവ്, ആത്മാര്‍ത്ഥത തുടങ്ങിയവ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.