കോഴിക്കോട് .അർജുൻ ആയങ്കി അറസ്റ്റിൽ .കരിപ്പൂർ സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്

കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിനടുത്ത് പെരിങ്ങയിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. അർജുൻ ആയങ്കിയെ കൊണ്ടോട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ
എത്തിച്ചു. ക്യാരിയറുടെ ഒത്താശയിൽ കടത്തുകാരെ വെട്ടിച്ച് സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചെന്നാണ് കേസ്

ആയങ്കി മറ്റ് നിരവധി സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസുകളിലും പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ്