തൃശ്ശൂർ : നഗരത്തിൽ പോലീസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ ഏഴ് ഡ്രൈവർമാർ കസ്റ്റഡിയിൽ. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവർമാരാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്. അഞ്ച് കണ്ടക്ടർമാരും മദ്യപിച്ചാണ് ബസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസാണ് ശക്തൻ, വടക്കേ സ്റ്റാൻഡുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്
രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ഏഴര വരെയായിരുന്നു പരിശോധന. ഡ്രൈവർമാർ മദ്യപിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഏഴ് സ്വകാര്യ ബസുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടു. ജയ് ഗുരു, എടക്കളത്തൂർ, ഹോളി മരിയ, ഭരത്, ശ്രീറാം ട്രാവൽസ്, കൃപാൽ, മൗനം എന്നീ സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് പിടിച്ചിട്ടത്.