. തിരുവല്ല. കാഴ്ചക്കാരെ നടുക്കുംവിധം തീവണ്ടി എഞ്ചിന് മുമ്പിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടത്തി

തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്

കോട്ടയം – നാഗർകോവിൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ മുമ്പിലാണ് ചിഹ്നഭിന്നമായ നിലയിൽ മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത്

മൃതദേഹം കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.