അപ്പോളോ 11 ദൗത്യത്തിനിടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ചാന്ദ്ര ധൂളികളും പരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പാറ്റകളേയും ലേലം ചെയ്യാനുള്ള ആർആർ ലേലത്തിന്റെ നീക്കം നാസ തടഞ്ഞു. ഇവ നാസയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നും അവ വിൽക്കാൻ ഒരു കമ്പനിക്കോ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്കോ അവകാശമില്ലെന്നും നാസ അവകാശപ്പെടുന്നു.
അപ്പോളോ 11 ദൗത്യം നടന്നത് 1969 ലാണ്. ആ സമയത്ത് 21 കിലോ ചാന്ദ്ര പൊടി ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പൊടിപടലങ്ങളിൽ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രോഗകാരികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അന്ന് പാറ്റകളെ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ പൊടി പാറ്റകൾക്കും പ്രാണികൾക്കും കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾക്കും കഴിക്കാൻ നൽകി. എന്നാൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസാനം, ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ, ഈ ജീവികൾക്ക് ഒരു അപകടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
മിനസോട്ട സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയായ മരിയൻ ബ്രൂക്സാണ് പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസാനം, അവശേഷിക്കുന്ന 40 മില്ലിഗ്രാം ചാന്ദ്ര പൊടിയും കൂറകളും പിന്നീട് ബ്രൂക്സിന്റെ വീട്ടിൽ സംഭരിച്ചു. 2010ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഈ സ്വത്തുക്കൾ ആര്‍ ആറിന് വിറ്റു. ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്യുമെന്ന് ആർആർ ലേലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും തങ്ങളുടേതാണെന്ന് നാസ അവകാശപ്പെട്ടു.