ന്യൂയോർക്ക്: ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമായ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇപ്പോൾ 32 രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ലഭ്യതയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്വീറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച്‌ മാസങ്ങളായി സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ സേവനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു .

യൂറോപ്പിലെയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും സേവനം ലഭ്യമാണെന്ന് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.തെക്കേ അമേരിക്ക, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ് എന്നിവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനം ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്നും മാപ്പിൽ നിന്നു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.ഉടനടി സേവനം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ‘ഉടൻ വരുന്നു’ എന്ന നീല നിറത്തിലാണ് ഇന്ത്യ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.25 രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ആ പട്ടിക ഇപ്പോൾ 32 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.