നാസ: അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കുറിച്ച്‌ അറിയാൻ ഏത് കാലത്തും മനുഷ്യന് ജിജ്ഞാസയാണ്. ശാസ്ത്രലോകം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, അത് തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കാണാനും അവരോട് ആശയവിനിമയം നടത്താനും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി, ചില പദ്ധതികളും അവർ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്, നാസയിലെ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ.

ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് അന്യഗ്രഹ ജീവികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായി ഒരു സന്ദേശം അയക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണവർ. വെറും സന്ദേശമല്ല, ചില ചിത്രങ്ങൾ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നഗ്‌നരായ ഒരു പുരുഷന്റേയും സ്ത്രീയുടേയും ചിത്രമാണ് ഇത്തവണ അയക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം കണ്ടെങ്കിലും, അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരട്ടെയെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പക്ഷം. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ, അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ നാം ക്ഷണിക്കുകയാണെന്ന് മനസിലാക്കാനായി, ആ പുരുഷനും സ്ത്രീയും കൈവീശി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സന്ദേശം അയക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

ചൈനയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഫെറിക്കൽ ടെലിസ്‌കോപ്പും, കാലിഫോർണിയയിലെ സെറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അലൻ ടെലിസ്‌കോപ്പ് അറേയും ഉപയോഗിച്ച്‌ ആകാശഗംഗയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രദേശത്തേക്കാണ്, ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.