പരീക്ഷ ഇല്ല, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പോസ്റ്റ് മാന്‍ , പോസ്റ്റ്‌ മാസ്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം GDS വിജ്‍ഞാപനം വന്നു , കേരളത്തിലും അവസരം India Post GDS Recruitment 2023

Advertisement

 ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Indian Postal Department  ഇപ്പോള്‍ Gramin Dak Sevaks (GDS)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പോസ്റ്റ് മാന്‍ , പോസ്റ്റ്‌ മാസ്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 12828 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ വിവിധ പോസ്റ്റ്‌ ഒഫീസുകളിലായി  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 മേയ് 22  മുതല്‍ 2023 ജൂണ്‍ 11  വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

India Post GDS Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization NameIndian Postal Department
Job TypeCentral Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt NoNOTIFICATIONNO:No.17-31/2023-G
Post NameGramin Dak Sevaks (GDS) [Branch Postmaster (BPM)/Assistant Branch Postmaster (ABPM)
Total Vacancy12828
Job LocationAll Over India
SalaryRs.12,000 – 24,470/-
Apply ModeOnline
Application Start22nd May 2023
Last date for submission of application11th June 2023
Official websitehttps://indiapostgdsonline.gov.in/
Advertisement

3 COMMENTS

Comments are closed.