എല്ലാ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം. കരിക്കും അത് പോലെ ഏറെ ​ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ്. ഒരു മായവും കലരാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരന്തരം കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിനു ആരോഗ്യപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഇത് ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

കരിക്കിൻ വെള്ളം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്. മലബന്ധം അകറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം. കരിക്കിൻവെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കും. ശരീരത്തിൻറെ ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ കരിക്കിൻ വെള്ളം ഏറെ നല്ലതാണ്.

തൈറോയ്ഡിൻറെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ മികച്ചതാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും കരിക്കിൻ വെള്ളം സഹായിക്കും.

കരിക്കിൻ വെള്ളം കിഡ്നി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കും. ഒപ്പം മൂത്രം കടന്നുപോകുന്ന ധമനികളും ബ്ലാഡറും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും നാളികേര വെള്ളത്തിൻറെ ഗുണഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.