ഫാമിലി പാക്ക് ഐസ്‌ക്രീം വീട്ടിൽ വാങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കുമായി വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞ് ശേഷം മേശപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഉരുകിയ ഐസ്‌ക്രീമിന്റെ ബാക്കി ഫ്രീസറിലേക്ക് നമ്മളിൽ പലരും വയ്ക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തുവയ്ക്കുന്ന ഐസ്‌ക്രീം വീണ്ടും കഴിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമായേക്കും.

പാലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലിസ്റ്റീരിയ എന്ന ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വളരാനും പെരുകാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യമാണ് തണുപ്പ്. തണുപ്പിലിരുന്ന് ഈ ബാക്ടീരിയ പൂർവ്വാധികം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു.

സാധാരണഗതിയിൽ മണ്ണിലും ചിലയിനം മൃഗങ്ങളിലുമാണ് ലിസ്റ്റീരിയ ബാക്ടീരിയ കാണാറുള്ളത്. തിളപ്പിക്കാത്ത പാലിലും ഇവ കാണപ്പെടും. ഇവയാണ് പിന്നീട് ഐസ്‌ക്രീം പോലുള്ള പാലുത്പന്നങ്ങളിൽഎത്തുന്നത്. തണുപ്പാണ് ഇവയ്ക്ക് വളർന്ന് പെരുകാൻ എളുപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥ. പ്രത്യേകിച്ച്‌ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തായിരിക്കും ഇവയുടെ വാസം.

വയസ്സായവരേയും ഗർഭിണികളേയുമെല്ലാമാണ് ലിസ്റ്റീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ബാധിക്കുക. പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവരിലാണ് പ്രധാനമായും ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

പനി, കഴുത്തുവേദന, ക്ഷീണം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങളും ഒരാളിൽ കാണാം. അതിനാൽ തന്നെ തണുത്ത പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ ചൂട് കയറിയ ശേഷം വീണ്ടും തണുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.